30.11.14 г.

Едно село, Друго село, Съседно селоПрииска ми се да кръстя някое село – „Едно село”, а селото до него да се казва „Друго село”, следващото пък „Съседно село” и така като отидеш до там и после се върнеш да може когато приятелите те питат:

- Къде беше?

Ти да им отговориш:

- Ами бях в Едно село! :0)))
- А после къде ходи?
- Ами в едно Друго село! :0))))
- Сериозно те питам де, добре, а след това накъде се отправи!?
- Ами към Съседно село!  

Ей такива някакви глупости ме спохождат нерядко! :0)))))

1 коментар: